ಸುಪ್ರಭಾ ಹರೀಶ್‍ರವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯಿಂದ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

ಮೂಲ್ಕಿ: ಮೂಲ್ಕಿಯ ಸುಪ್ರಭಾ ಹರೀಶ್‍ರವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಗರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದೊರಕಿದೆ. ಸಿಎಮ್‍ಎಫ್‍ಆರ್‍ಐನ ಪ್ರಿನ್ಪಿಪಾಲ್

Read more