ಕನ್ನಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ.ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರ ವೈಭವಪೂರಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕøತಿ-ಡಾ.ಯಶೋದಾ ಕರನಿಂಗ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಕನ್ನಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ.ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರ ವೈಭವಪೂರಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕøತಿ.ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದು ದಿನದ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ.ಅದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಸಡಗರ.ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮನಗಳ ನಿರಂತರ

Read more