ಸಾಹಿತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಿ.ಸಾಲ್ಯಾನ್‍ಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

ಮೂಲ್ಕಿ: ಸಾಹಿತಿ,ಜ್ಯೋತಿಷಿ,ಹೊಸ ಅಂಗಣ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೊಳಚಿಕಂಬಳದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಿ.ಸಾಲ್ಯಾನ್‍ರವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಎಡ್ಯುಕೆ ೀಶನ್

Read more