ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಒತ್ತಡ,108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್‍ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ 2003ರಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

Read more