ಮೂಲ್ಕಿ ಶಾಂಭವಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ಹೆಕ್ಕಲು ಜನ ಸಂದಣಿ: ತಿನ್ನಲು ಬಲುರುಚಿ

— ಎಚ್ಕೆ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಮೂಲ್ಕಿ: ಮೂಲ್ಕಿಯ ಶಾಂಭವಿ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ಹೊಳೆ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು(ಮರುವಾಯಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲ್ಯಾಮ್ಸ್) ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು,

Read more

ಶಾಂಭವಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರವೂ ಭರ್ಜರಿ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಮೀನು

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಶಾಂಭವಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಮೀನು ಶನಿವಾರವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ದೊರಕಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ದೋಣಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆ 5

Read more