ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಾಹೆ 66 ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇಗುಲ ಮುಂಭಾಗ ಮೂಲ್ಕಿ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ

Read more