ಶಾಂಭವಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರವೂ ಭರ್ಜರಿ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಮೀನು

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಶಾಂಭವಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಮೀನು ಶನಿವಾರವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ದೊರಕಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ದೋಣಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆ 5

Read more