ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಾಗ ಹರಿದು ಹಂಚಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ

Read more