ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ಮೂಲನಂಬಿಕೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ- ಡಾ.ವೈ.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ

ಯುವಜನರ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಿಸಲು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಮೂಲನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ವೈ.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಿಲ್ಲವ

Read more