ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಬಳಕೆ ಸಲ್ಲದು-ಸಿ.ಎಮ್.ಜೋಷಿ

ಪಡುಬಿದಿ:  ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು

Read more