ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮಾರರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ

Read more