ಟೋಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಅಡ್ಡವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ-ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಹೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪಡುಬಿದಿ: ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ  ಪ್ಲಾಝಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎ-20 ನೋಂದಣಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಅಡ್ಡವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Read more