ಮಾ.12 ಕಡೇ ಢಕ್ಕೆಬಲಿ:ಮಾ. 5,8,9,12ರಂದು ಢಕ್ಕೆಬಲಿ ಸೇವೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಜನವರಿ 18ರಿಂದ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರೀ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಢಕ್ಕೆಬಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಢಕ್ಕೆಬಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು

Read more

Dakke Bali Seve of 5th February 2019

ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರೀ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕನ್ನಂಗಾರ್ ಬೇಬಿ ಎಲ್.ಸಾಲ್ಯಾನ್,ಭವ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಹರಕೆಯ ಢಕ್ಕೆಬಲಿ ಸೇವೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ

Read more