ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ-ಡಾ ಸುಪ್ರಭಾ ಹರೀಶ್

ಮೂಲ್ಕಿ: ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗೈಯಲು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಔಟ್‍ಲುಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್

Read more