ಸಾಸ್ತಾನ ಟೊಲ್ ವಿನಾಯಿತಿಯಂತೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್‍ನಲ್ಲೂ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಜಿಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ

ಸಾಸ್ತಾನ ಟೊಲ್ ವಿನಾಯಿತಿಯಂತೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್‍ನಲ್ಲೂ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಜಿಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರವೇ ಉಪವಾಸ ನಿರತರಿಗೆ ಸಚಿವೆ ಡಾ.ಜಯಮಾಲಾ ಭರವಸೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಸಾಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಪಂ

Read more