ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಹೆಸರು ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆನಾಂಡೀಸ್ ನುಡಿ ನಮನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಮೂಲ್ಕಿ: ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್‍ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಂಗಳುರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನುಡಿ ನಮನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

Read more