ಮೂಲ್ಕಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಳವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಮೂಲ್ಕಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಳವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಸಮೀಪದ ಪುತ್ರನ್ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಗದು ಕಳವು ಮೂಲ್ಕಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ

Read more