ಜ.5ಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಂಗಾರು ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಕಣ್ಣಂಗಾರು ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಜ.4ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಜ.6ಕ್ಕೆ ಸಮಾಪನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ.4ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತುನು ತಂಬಿಲ,

Read more