ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಿಚ್‍ನಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಯ ಕಡಲೊತ್ಸವ-2019 ಉದ್ಘಾಟನೆ

ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೃತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು: ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಯವ ಜನತೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವ ಜೇಸಿಐ ನಾಯಕತ್ವ ವಿಕಸನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ

Read more