ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಪದೋನ್ನತಿ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಅದಾನಿ-ಯುಪಿಸಿಎಲ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಿಶೋಲ್ ಆಳ್ವರನ್ನು ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರೀಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಳ್ವ

Read more