ಸ್ಚಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಬೇಕು-ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್

ಮೂಲ್ಕಿ: ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ದಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಮೂಲ್ಕಿ ಶಾಂಭವಿ

Read more