ಮಹಾರುದ್ರ ಯಾಗದಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ: ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಜ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ರುದ್ರ ದೇವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಮಹಾರುದ್ರ ಯಾಗ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುವುದೆಂದು ಎಂದು ವೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಜ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ

Read more