ಸೆ.20: ರಾಹೆ 66ರ ನಾಲ್ಕು ಟೋಲ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು,ಮೂಲ ನಕಾಶೆ ತಿರುಚಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20 ಗುರುವಾರ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಸಾಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾ ಮುಂಭಾಗ

Read more