ಮೂಲ್ಕಿ-ಪಡುಬಿದ್ರಿ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ-ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂದ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಅವಿಭಜಿತ ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾದಲ್ಲಿ 7 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ

Read more

ಇಂದು ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮೂಲ್ಕಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಮೀ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ್ಕಿಯ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೋಲ್

Read more