ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವರ್ಣದ ಸಮುದ್ರ ನೀರು: ಭಯ ಪಡದಂತೆ ಮನವಿ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಹಸಿರು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು,ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಿತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿಯುವವರು ಯಾವುದೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದು,ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ

Read more